رسالت و ماموریت مرکز

شورای گسترش معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به مرکز تحقیقات ژنومیک پزشکی ماموریت داده است که ضمن ایجاد زیر ساخت­های لازم و تامین منابع انسانی مورد نیاز، مطالعه عمیق، تحقیق و آموزش در حوزه ژنومیک به توسعه کاربردی علوم امیکس بپردازد. تا با ورود به عرصه­های جدید علوم پزشکی و استفاده از علوم Omics در جهت خدمت بیشتر به نظام سلامت پیشرو باشد.